315791 - Close5 Android US Incent(Capped)

315791 - Close5 Android US Incent(Capped)

star (109)

Androi | MB | Update: 04-01-2016 | Version: | Requires:

Description

Chuyển hướng nội là một tính năng để thiết lập chuyển hướng tập tin trực tiếp trên máy chủ của riêng bạn. Để có được nó làm việc đúng cách, máy chủ của bạn cần hỗ trợ PHP và bạn sẽ cần phải tải lên các tập tin đã tải về ở đây.